Nowe zasady wyboru zdjęcia tygodnia

Z uwagi na to, że głównym celem Klubu jest motywowanie klubowiczów do robienia jak największej liczby dobrych zdjęć, również poza organizowanymi plenerami, a także biorąc pod uwagę, że nie zawsze terminy poszczególnych plenerów umożliwiają wszystkim fotografującym wzięcie w nim udziału, wprowadzamy nowe zasady wyboru zdjęcia tygodnia.

1. Zdjęcia tygodnia wybierane są na czwartkowych spotkaniach klubowych spośród zdjęć nadesłanych przez klubowiczów na adres foto@tmzz.pl i wykonanych pomiędzy kolejnymi spotkaniami klubowymi.

2. Każdy może przedstawić do oceny 4 zdjęcia, z czego 3 muszą pochodzić z orgnizowanego prze Klub pleneru, a jedno może być wykonane w innym miejscu, ale z achowaniem czasu wykonania – patrz punkt 1.

3. Zdjęcia należy nadesłać przynajmniej na 20 godzin przed spotkaniem klubowym. Zdjęcia nadesłane po tym terminie mogą nie być brane pod uwagę.

4. Każdy z uczestników spotkania klubowego głosuje na dwa zdjęcia, przy czym pierwsze w kolejności uzyskuje 3 pkt., drugie – 1 pkt. Wygrywa zdjęcie, które uzyska największą liczbę punktów.

Author: rp

2 thoughts on “Nowe zasady wyboru zdjęcia tygodnia

  1. Hello,

    czy dobrze słyszałem, że na niedzielę planowany jest wyjazd do Lubiechowej?
    Spotykamy się pod ZOKiem o 4.?

    pzdr

Skomentuj wpis