Zdjęcie XVIII Tygodnia

Zdjęciem XVIII Tygodnia została praca Przemysłąwa Bartkiewicza z drugiej części Pleneru w kościele NNMP

_ (27)

Drugie miejsce zajęło zdjęcie Robert Pawłowskiego, również z Pleneru w kościele NNMP

_ (8)

Trzecie miejsce zajęły równocześnie dwie prace:

Leszka Leśniaka

_ (22)

i Przemysława Bartkiewicza

_ (25)

Zauważone zostały również prace:

dwie Grzegorza Iwanowskiego

_ (6)

_ (11)

Andrzeja Cukrowskiego

_ (30)