Zdjęcie XX Tygodnia

Po plenerze wśród kóz, strusia i kotów – w gościnnym „Rancho pod Strusiem” tematyka zdjęć została zdominowana przez zwierzęta.

Pierwsze miejsce i tytuł Zdjęcia Tygodnia uzyskała praca Przemysława Bartkiewicza

1

Drugie miejsce zajęło zdjęcie Piotra Iwanowskiego

2

Trzecie miejsce zajęły równorzędnie dwa zdjęcia:

Przemysława Bartkiewicza

3b

oraz Łukasza Rycąbla (spoza pleneru)

3a