Najbliższy plany

001Na najblizszy plener została wybrana dolina Kaczawy. Zbiórka w sobotę o godzinie 5:30 (czy trzeba dodawać, że rano?) nad złotoryjskim zalewem.

W przyszłym tygodniu zamiast spotkania klubowego (czwartek 1 października) udajemy się do Parku Krajobrazowego Chełmy na wieżę widokową na wzgórzu Radogost.

Zbiórka przed TMZZ o godzinie 16:00. Prosimy o potwierdzenie udziału, w celu zapewniania wystarczjącej ilości miejsc w środkach transportu.

W związku z tym, głosowanie nad zdjęciem tygodnia odbędzie się drogą internetową. Dlatego zdjęcia należy nadsyłać do wtorku włącznie: 3 z pleneru + 1 z doliny Kaczawy.

4 paździenika na Górce Mieszczańskiej odbędzie się plener podczas zawodów kolarskich. Początek godzina 12:00.

Author: rp

3 thoughts on “Najbliższy plany

  1. można prosić jakąś mapkę do tej Gorki Mieszczańskiej?

Skomentuj wpis