Prace zgłoszone do Zdjęcia Tygodnia

Przypominam, że prace ubiegające się o tytuł zdjęcia tygodnia można zobaczyć na stronie www.tmzz.pl/foto/