Modyfikacje w wyborze "Zdjęcia Tygodnia"

Na spotkaniu klubowym zapadła decyzja o zmodyfikowaniu zasad zgłaszania oraz wyboru zdjęć ubiegających się o tytuł „Zdjęcia Tygodnia”

Najważniesza zmiana dotyczy ilości i tematyki zgłaszanych zdjęć. Jeżeli w danym tygodniu jest plener (lub plenery) można zgłosić 3 zdjęcia z pleneru (lub plenerów) oraz jedno spoza pleru (plenerów).
Jeżeli w danym tygodniu nie ma pleneru (plenerów), można zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.
Temat zdjęć spoza plenerów jest dowolny, chyba, że na spotkaniu klubowym zostanie określona teamtyka prac, o czym informacja pojawi się na stronie internetowej Klubu.

Głosowanie odbywa się w czasie spotkania Klubowego, ale istnieje również możliwość oddania głosu przez internet od chwili, gdy zdjęcia zostana umieszczone w internecie do godziny 17.00.

Szczegółowy regulamin zanjduje się tutaj ?

Author: rp

Skomentuj wpis