Zdjęcie XXXVI Tygodnia

_ (7)Coraz krótsze dni nie sprzyjają wypadom fotograficznym, tym więc należy chyba tłumaczyć małą liczbę zdjęć nadesłanych na Konkurs. Nie oznacza to jednak, że nie było z czego wybierać.

Pierwsze miejsce zajęła praca Iwony Pawłowskiej. Zdjęcie zostało wykonane w miejscu, którego autorka, jak sama twierdzi, serdecznie nie lubi – czyli na wzgórzu Rosocha.

_ (7)

Drugie miejsce zajęło zdjęcie, którego autora bez trudu można zidentyfikować na podstawie fotografowanego motywu i sposobu obróbki zdjęcia. Łukasz Rycąbel i wszystko jasne.

_ (9)

Trzecie miejsce zajął akt desperacji uziemionego na pewien czas w domu Roberta Pawłowskiego.

_ (5)

Wyróżnione zostało zdjęcie Iwony Pawłowskiej.

_ (11)