Walne zebranie Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego

Po roku działalności ZKF nadszedł czas, żeby podsumować dotychczasowe działania i zastanowić się nad przyszłością klubu.

Wśród najaktywniejszych członków klubu powstał projekt, aby Klubowi nadać pewne ramy strukturalne, dzięki którym będzie można rozwinąć działalność i podołać oczekiwaniom zgłaszanym przez klubowiczów.
Przed rokiem powstał dokument „Po co nam Klub Fotograficzny?” , w którym ujęliśmy dość ogólnie filozofię naszego działania. Dzisiaj chcemy na jego podstawie stworzyć statut klubu i określić kierunek, w którym Klub będzie podążał. Niestety, jeżeli chcemy wspiąć się na wyższy poziom, rozwijać swoją pasję fotografowania i więcej zdziałać dla środowiska, w którym żyjemy, musimy poddać się pewnej formalizacji – nadać Klubowi określoną strukturę.

W związku z tym, na jednym ze spotkań klubowych postanowiliśmy
zwołać na dzień 29 kwietnia 2010 r. (czwartek), na godzinę 17:00
Walne Zebranie Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej przy ul. Szkolnej 1.

Program zebrania przewiduje:
1. Powołanie przewodniczącego zebrania;
2. Sprawozdanie z działalności Klubu;
3. Przedstawienie możliwości i pomysłów działalności Klubu;
4. Zaprezentowanie projektu statutu Klubu;
5. Głosowanie nad przyjęciem statutu Klubu;
6. Wybór władz Klubu.

Zgodnie z zasadami, które obowiązują do dnia Walnego Zebrania, za klubowicza z pełnią praw klubowych uznajemy każdego, kto choć raz pojawił się na spotkaniu klubowym lub na plenerze. W związku z tym zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby współdecydować o Złotoryjskim Klubie Fotograficznym.

Projekt statutu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach ZKF do 22 kwietnia. Od tego czasu oczekiwać będziemy na uwagi i wnioski.

Author: rp

2 thoughts on “Walne zebranie Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego

Skomentuj wpis