Zdjęcie XVII Tygodnia

Zebranie zebraniem, wybór władz swoją drogą, ale i tak najważniejszą częścią spotkania był wybór Zdjęcia Tygodnia.

W tym tygodniu I miejsce zajęło zdjęcie Przemka Bartkiewicza

9

II miejsce przypadło pracy Łukasza Rycąbla

20

III miejsce ex aequo przypadło trzem pracom: Roberta Pawłowskiego

8

Iwony Pawłowskiej 

8

i Jana Borawskiego 

11

Author: rp

Skomentuj wpis