Można fotografować w muzeach!

Dzięki Urzędowi Ochrony Konkurencji i  Konsumentów możemy już swobodnie buszować po muzeach nie niepokojeni zakazami i drakońskimi opłatami za robienie zdjęć w ich wnętrzach.

Okazuje się, że wprowadzane przez większość muzeów wewnętrzne przepisy zabraniające fotografowania, lub nakładające opłaty za wykonywanie zdjęć, naruszają zasady wolnej konkurencji i ochrony konsumentów  i w związku z tym zapis taki znalazł się w Rejestrze Klauzul Zakazanych pod numerem 1945 – symbolicznie kończąc wojnę pomiędzy fotograficzną bracią, a świątyniami kultury

Więcej o interpretacji przepisu oraz historii walki o jego dezlegalizację 

Artykuł w Optyczne.pl

Author: rp

4 thoughts on “Można fotografować w muzeach!

Skomentuj wpis