Zdjęcie sierpnia

Miło nam donieść, że Zdjęciem Miesiąca w sierpniu została fotografia Andrzeja „Knocik” Cukrowskiego.