CHEŁMY W OBIEKTYWIE

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu

– Park Krajobrazowy „Chełmy” w Myśliborzu

i Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach

zapraszają do udziału

w XVI edycji Konkursu Fotograficznego

REGULAMIN KONKURSU

1. Tematyka nadsyłanych fotografii:

§      walory turystyczno – krajobrazowe Parku Krajobrazowego „Chełmy”, w szczególności piękno przyrody ożywionej (fauna i flora), zabytki kultury materialnej, życie codzienne mieszkańców oraz zagrożenia i przejawy dewastacji krajobrazu.

2. Wszystkie prace muszą być wykonane na terenie Parku Krajobrazowego CHEŁMY i w jego otulinie.

3. W konkursie może wziąć udział każdy zajmujący się fotografią.

4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • junior – do 18 lat. UWAGA: udział uczniów w konkursie jest punktowany w rankingu aktywności turystycznej szkół WĘDRUJEMY’2010.
  • senior – powyżej 18 roku życia

5. Uczestnik może przesłać:

  • zdjęcia kolorowe i czarno-białe o minimalnym formacie 15 x 21 w ilości maksymalnie do 10 sztuk, pojedynczo lub w zestawie. Przy fotografiach wykonanych w technologii cyfrowej wskazane jest dołączenie prac na płycie CD (do celów wydawniczych i promocji w Internecie).

6. Do każdej pracy należy dołączyć następujące dane:

  • imię i nazwisko, adres, nr telefonu,
  • wyrażenie zgody na publikację zdjęć w formie zdania: „Wyrażam zgodę na publikację fotografii w wydawnictwach promocyjnych P. K. Chełmy, gminy Paszowice i Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie (podpis)”.
  • tytuł lub opis zdjęcia, miejsce wykonania.

7. Prace należy nadesłać w sztywnym opakowaniu na adres:

GMINNY OŚRODEK KULTURY, 59 – 411 Paszowice nr 142

Informacje o konkursie udzielane są pod nr tel. 076 870 11 13 oraz na stronie www.gok.paszowice.pl i www.dzpk.pl.

8. Prace oceni i zakwalifikuje do nagród i ekspozycji Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

9. Prace nagrodzone stają się własnością Organizatorów.

10. Terminy Konkursu:

  • ostateczny termin przyjmowania prac 19 listopada 2010 r.
  • ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy – 15 grudnia 2010 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu.

11. O wynikach konkursu organizatorzy poinformują uczestników listownie.

12.Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy; nagrodzone prace będą publikowane w wydawnictwach Parku Krajobrazowego „Chełmy” i na stronach internetowych.

13.Ostateczna interpretacja warunków zawartych w regulaminie należy do Organizatorów.

WAŻNE !!! Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o przygotowanie wymaganych materiałów i dostarczenie ich do sekretarza najpóżniej do srody 17 listopada w godzinach porannych.W środe okolo  godziny 10 zawoże gotowe prace do Paszowic ,lub kto jeszcze nie wywołał na płycie prosze dostarczyć orginały i po drodze w Legnicy zostaną wywołane odbitki.Osoby zainteresowane prosze o info na maila knocik@onet.pl

NIE IDŹ NA ILOŚĆ – IDŹ NA JAKOŚĆ


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.