Zdjęcie I Tygodnia 2011

Pierwszy tydzień wyborów już za nami. Trochę skromnie to wyszło, ale jak na dobrego prezesa przystało

– pierwszy laur należy do Leszka Leśniaka.

1

Drugie miejsce zajęła fotografia Jana Borawskiego

7

oraz Roberta Pawłowskiego

6

Rozkład głosów prezentuje tabelka zamieszczona w niniejszym załączniku: Głosowanie