Zdjęcie Stycznia

Pierwszy laur Zdjęcia Miesiąca w tym roku zdobył Sylwiusz Godyń.

Gratulujemy.

20