Zdjęcie XVIII Tygodnia

W tym tygodniu pierwsze miejsce zajęło zdjęcie…

Roberta Pawłowskiego (ruiny pałacu w Skale).

14

Drugie miejsce zajęła fotografia Leszka Leśniaka

11

Trzecie miejsce zajęły ex aequo dwie prace: Małgorzaty Godyń

6

i Roberta Pawłowskiego

22