Zdjęcie XXI Tygodnia

Błyskawice błyskawicami a i tak pierwsze miejsce przypadło Sylwkowi Godyniowi, który…

…jak widać specjalizuje się ostatnio w startujących i lających ptaszkach.

9

Drugie miejsce przypadło pracy Leszka Leśniaka, który jak widać burz się nie lęka.

8

Trzecie miejsce również przypadło Prezesowi, co oznacza, że jest po prostu konsekwentny.

1