Zdjęcie XXXIV Tygodnia

W ostatnim sierpniowym głosowaniu na Zdjęcie Tygodnia pierwsze miejsce zdobyła fotografia…

…Iwony Pawłowskiej

7

Drugie miejsce zajęła praca również Iwony Pawłowskiej

18

Trzecie miejsce przypadło fotografii Łukasza Rycąbla

21