Zdjęcie XL Tygodnia

 

6

W tym tygodniu wybory zdominował Łukasz Rycąbel.

 

Jego fotografia zajęła pierwsze miejsce.

6

Drugie miejsce dla zdjęcia Andrzeja Cukrowskiego

26

Trzecie miejsce…, a jakże, dla pracy Łukasza Rycąbla

1

oraz dla zdjęcia Łukasza Rycąbla

24

i pracy Iwony Pawlowskiej

15