Zdjęcie XLI Tygodnia

3Trudno było się skupić klubowiczom na wyborze Zdjęcia Tygodnia.

 Dyskutowano o wszystkim, ale najmniej o zdjęciach pretendujących do tytułu. Zdjęcie jednak jakoś wybrano.

Pierwsze miejsce zajęła fotografia Roberta Pawłowskiego

3

Drugie miejsce przypadło pracy Iwony Pawłowskiej

11

Na trzecim miejscu, chociaż były głosy, żeby tej lokaty nie uwzględniać, znalazły się trzy zdjęcia:

Andrzeja Cukrowskiego

7

Przemysława Bartkiewicza

10

Roberta Pawłowskiego

12