Nasi w prasie ogólnokrajowej

6„Mam 40 lat. Mieszkam w sercu Gór Kaczawskich” […] Najchętniej łączę „pstrykani” z wędrówkami po „moich” Sudetach lub plenerami z przyjaciółmi ze Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego.” – tak na łamach najnowszego Digital Foto-Video prezentuje się nasz klubowy kolega – Sylwiusz Godyń. Ważniejsze jednak od słów są jego fotografie zamieszczone w tym czasopiśmie. Gratulujemy!