Wybieramy Zdjęcie XXVII Tygodnia

1Dzisiaj w konkury staje 17 zdjęć.

Niestety za(nie)rząd nie podjął klarownej decyzji w sprawie czwartkowych spotkań i trudno powiedzieć, czy wybory odbędą się w trybie bezpośredniego stawiennictwa czy via internet. Póki nie jest to rozstrzygnięte, głosy można oddać do dzisiaj do spotkania klubowego przez internet lub na ręce sekretarza podczas spotkania(?) – chyba, że za(nie)rząd zadecyduje inaczej.