Wybieramy Zdjęcie XXX Tygodnia

1Był plener, czy go nie było? A może były dwa plenery?

Tym razem do zawodów stanęło 21 zdjęć. Które wygra, zadecyduje klubowe gremium na spotkaniu o 17.00.