3 thoughts on “Wybieramy Zdjęcie XXXV Tygodnia

  1. A ja to mam jedno, ale to bardzo ważne pytanie do Autora zdjęcia nr 13 – gdzie ono było robione?

  2. To pytanie do mnie więc odpowiadam, jest to pole pomiędzy Sokołowcem i Proboszczowem jednak nie przy głownej drodze jest ono bardziej w głąb po prawej stronie jadąc z Sok. do Prob. Powoli te bale są zwożone z pola ale jeszcze na dzień dzisiajszy są.

  3. Dzięki Łukasz, nie chodzi mi o bale. Bardziej o tą ambonę. 🙂

Comments are closed.