Młodzi – wykształceni – bezrobotni

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs fotograficzny pod nazwą „Dolnośląski Kalendarz Społeczny na rok 2013”.

Konkurs fotograficzny „Młodzi – wykształceni – bezrobotni”, nagroda za pierwsze miejsce: 3 tys. zł, termin składania prac do 20 listopada.

 

Dolnośląski Kalendarz Społeczny jest projektem mającym na celu podjęcie ważnych spraw społecznych, dotyczących mieszkańców Dolnego Śląska. Chcemy, aby temat przedstawiony w formie kalendarza artystycznego, stał się początkiem debaty społecznej. Zapraszamy do niej środowiska, których problem dotyczy bezpośrednio, ale nie tylko. Liczymy bowiem również na Państwa opinie, które mogłyby się przyczynić choć w niewielkim stopniu do jego rozwiązania.

Temat pierwszej edycji Dolnośląskiego Kalendarza Społecznego na  2013 rok brzmi: „Młodzi – wykształceni – bezrobotni”. Został on zaproponowany przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Radosława Mołonia i jest wspólnym przedsięwzięciem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt objęty został patronatem medialnym przez Gazetę Wrocławską. Temat wydaje się być szczególnie aktualny w stolicy Dolnego Śląska, gdzie rocznie uczelnie wyższe opuszcza blisko 20 tys. nowych absolwentów. Za pomocą fotografii, stanowiących tło 12-stronicowego kalendarza, chcemy zwrócić uwagę opinii społecznej na trudną sytuację młodych ludzi, którzy ukończyli studia wyższe, ich problemy związane ze znalezieniem pracy oraz zagubienie towarzyszące im po ukończeniu szkoły i brak pomysłu na siebie.

Ogłaszamy zatem konkurs fotograficzny i począwszy od dnia dzisiejszego, do dnia 20 listopada, czekamy na Państwa zdjęcia, obrazujące możliwie najlepiej, najwyraziściej powyższy problem. Pula nagród dla zwycięzców to 6 tys. zł. Szczegóły konkursu znajdują się tutaj.

Prezentacja Kalendarza nastąpi pod koniec grudnia br. w Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański”, gdzie zaprezentujemy nadesłane przez Państwa najciekawsze prace. Same kalendarze – wraz z ideą projektu – zostaną wysłane do największych dolnośląskich pracodawców, co w efekcie może przyczynić się do wzrostu ich zainteresowania poruszaną kwestią i przyłączenia się do wspólnej debaty. Zapraszamy do przysyłania prac – Arkadiusz Sikora, z-ca dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

„Młodzi bezrobotni nad biurkiem. Na każdy miesiąc roku”Wrocław Gazeta.pl

Author: rp

Skomentuj wpis