Zdjęcie XXX Tygodnia

_ (19)Tym razem plenerowa seria została przerwana. Zwyciężyło zdjęcie urokliwe, ale spoza pleneru.

Pierwsze miejsce zajęła fotografia Łukasza Rycąbla

_ (19)

Drugie miejsce przypadło pracy Kacpra Pawłowskiego

_ (35)

Trzecie miejsce przypadło obrazkowi Leszka Leśniaka.

_ (23)

Podczas spotkania kontrowersje wzbudziła liczba zdjęć pozaplenerowych przesłanych i uwzględnionych w wyborach Zdjęcia Tygodnia.

W związku z tym uprasza się klubowiczów o przestrzeganie regulaminu. Gdy jest plener, każdy plener jest ogłoszony na stronie internetowej, to można przesłać na cotygodniowy konkurs maksymalnie 1 zdjęcie spoza pleneru. W normalnym trybie – nieplenerowym można przesłać do 4 zdjęć.