Plener w Pilchowicach

12Po ubiegłotygodniowym falstarcie, klubowicze gremialnie zadeklarowali swoją obecność na niedzielnym plenerze w Pilchowicach.

Miejmy nadzieję, że do tego czasu stan zdrowia Prezesa poprawi się na tyle, że poprowadzi brać fotograficzną ku światłu porannemu nad osnutym porannymi mgłami jeziorem. Ostatnio klubowiczów widziano tam dokładnie 2 lata temu.

Wyjadz spod Władka R. w niedzielę 20 paźdzoernika o godzinie 5:45.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.