Wybieramy Zdjęcie XLIV Tygodnia

1Znów był plener i znowu prym wiodą zdjęcia plenerowe.

Ale czy któreś z nich okaże się najlepsze? To jest pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć na dzisiejeszym spotkaniu.