I Zadanie Domowe – Okna

1Dzisiaj minął termin nadsyłania wypracowań domowych na temat okien.

Nadeszło 20 prac, czyli nie wszyscy klubowicze odrobili lekcje.  O  jakości nadesłanych zdjęć podyskutujemy na dzisiejszym spotkaniu.