Zadanie domowe nr 5 do oceny

_ (1)Tylko dwóch Klubowiczów odrobiło na dzisiaj zadanie domowe.

Który z nich przyłożył się do pracy najlepiej, to zostanie ocenione na dzisiejszym spotkaniu.