Monthly Archive: Sierpień 2014

Zadanie Domowe nr 9

Nikt chyba nie lubi odrabiać lekcji, również członkowie ZKFu. Tylko dwoje klubowiczów nadesłało 3 (słownie trzy) zdjęcia.

Wybieramy Zdjęcie XXXIV Tygodnia

Wybieramy Zdjęcie XXXIV Tygodnia

Tym razem można się spodziewać większej frekwencji na spotkaniu klubowym, bowiem zapanowało pewne ożywienie wśród klubowiczów, jeśli chodzi o ich bieżącą twórczość.