Zadanie domowe nr 8

05Pracę domową na temat fotografii czarno-białej najlepiej odrobił Przemysław Bartkiewicz

05

Wyniki głosowania Głosowanie