Zadanie Domowe nr 9

_ (1)Nikt chyba nie lubi odrabiać lekcji, również członkowie ZKFu. Tylko dwoje klubowiczów nadesłało 3 (słownie trzy) zdjęcia.

Za najlepszy uznano portret wykonany przez Przemysława Bartkiewicza.

_ (1)