Zadanie domowe numer 11 do oceny.

1Dziś wybieramy najpiękniejsze zdjęcie zadania domowego numer 11 o tematyce łatwej jakim było „Szkło” .
Ilość zdjęć i chęc do klubowych zadań pozostaje przemilczeć,ale trzeba wybrać laureata.