Abstrakcja – finał.

ZD-13-012Finałem trzynastego zadania domowego jest ogłoszenie wyników.

W wyborach udział wzięło 4 klubowiczów.Jeden z nich wykorzystał w pełni limit dozwolonej ilości zdjęć jakim jest 5 sztuk.

Ta ilość zdjęć zdecydowała o wygranej na wszystkich pozycjach.

Tradycją zadania domowego jest nagradzanie maksimum dwóch prac.Nie inaczej jest obecnie……Abstarkcją w klubie na najwyższym miejscu jest dzieło Przemka BartkiewiczaZD-13-012.

Drugim zdjęciem jako wyróżnienie jest dzieło w/w autora.ZD 13 005

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.