Konkurs Fotograficzny „PRACA”

konkurs foto - praca-page0001Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach serdecznie zaprasza do udziału w ósmym już konkursie fotograficznym.

Tym razem temat konkursu brzmi: „PRACA”.

Konkurs adresowany jest zarówno do amatorów jak i profesjonalistów, uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Celem konkursu jest ukazanie umiejętności postrzegania w ciekawy sposób podanego tematu.
Dopuszczone do udziału zostaną wyłącznie prace autorskie osób powyżej 16 roku życia. Każdy autor może zgłosić maksymalnie trzy prace. Zdjęcia przesyłać należy w postaci odbitki na papierze (format zdjęć: nie mniejsze niż 20×30 cm) oraz w postaci pliku na płycie CD (JPG). Do zdjęcia dołączyć należy wypisaną kartę zgłoszenia w zaklejonej kopercie, na której wpisane będzie wyłącznie godło autora. Zdjęcie z tyłu również opisane ma być wyłącznie godłem. Dopuszcza się prace poddane obróbce cyfrowej. Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia – na stronie www.dkniedobczyce.pl.
Pula nagród w tegorocznej edycji konkursu wynosi 2.300 zł. Termin przyjmowania prac: 29 maja 2015. Otwarcie wystawy pokonkursowej, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zaplanowano na sobotę 13 czerwca na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu – w trakcie kolejnej edycji „Industriady”.
Przypomnijmy, że Dom Kultury Niedobczyce pierwszy konkurs fotograficzny zorganizował w 2008 roku. Konkurs „Znane i mniej znane zakątki Niedobczyc i najbliższych okolic” był – choćby z racji tematu – konkursem lokalnym, i zgromadził zaledwie dwunastu uczestników. Od tego czasu placówka zorganizowała kilka kolejnych konkursów. Z edycji na edycję nadsyłanych prac jest coraz więcej – dla przykładu w konkursie „Komórkowce i pstrykacze” (luty 2012) wzięły udział już dziewięćdziesiąt dwie osoby, a nadesłanych prac było ponad 350. Kolejne edycje niedobczyckich konkursów foto cieszą się coraz większą popularnością. Biorą w nich udział autorzy nie tylko z regionu (Rybnik, Wodzisław Śląski, Żory i in.), ale także z całej Polski (m.in. Łódź, Jarosław, Kraków, Jelenia Góra).
Z roku na rok wzrasta ranga i prestiż Konkursu, który staje się jedną z wizytówek niedobczyckiego Domu Kultury. Poprzednie niedobczyckie konkursy fotograficzne nosiły tytuły: „Starość też radość”, „Kryzys”, „Kobieta pracująca”, „Zbieracze”, „Przez okno”, „Bez granic”. Ostatni konkurs rozwiązany został w maju 2014 roku i związany był z 25-leciem Wolnej Polski. Pierwsze miejsce w tamtej edycji konkursu zajęła Anna Kowalczyk z Warszawy.
Z pewnością i w tym roku możemy spodziewać się dużego zainteresowania konkursem oraz wysokiego poziomu nadsyłanych prac. Zapraszamy do udziału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.