KONKURS FOTOGRAFICZNY – CHEŁMY W OBIEKTYWIE

chełmy w obiektywieDolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica – Myślibórz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach zapraszają do udziału w  21. edycji Konkursu Fotograficznego „CHEŁMY w OBIEKTYWIE”. Prace konkursowe można nadsyłać do 20 listopada 2015 roku.

Celem Konkursu jest promowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Parku Krajobrazowego „Chełmy” poprzez prace wykonane przez fotografów – amatorów na terenie Parku lub w jego otulinie. chelmy

Tematyką fotografii jest piękno przyrody, walory krajobrazowe, zabytki kultury materialnej, życie codzienne mieszkańców.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: junior – do 18 lat, senior – powyżej 18 roku życia. Uczestnik może przesłać zdjęcia kolorowe i czarno-białe o minimalnym formacie 15 x 21 w ilości maksymalnie do 10 sztuk, pojedynczo lub w zestawie. Do każdej pracy należy dołączyć następujące dane autora prac: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, tytuł, krótki opis wykonania zdjęcia, miejsce i datę wykonania. Szczegółowy regulamin jest dostępny na stronie www.gok.paszowice.pl w zakładce Imprezy. Prace należy nadesłać w sztywnym opakowaniu z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Chełmy w obiektywie” na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 59-411 Paszowice nr 142.

O wynikach konkursu Organizator poinformuje zwycięzców konkursu listownie oraz umieści listę laureatów konkursu na swojej stronie internetowej. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy nastąpi 11 grudnia 2015 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu.

Wyniki XX edycji – Zwyciężył Sylwiusz Godyń (ZKF)

 

 

 

Author: Knocik

Skomentuj wpis