Chełmy w obiektywie – 22 edycja konkursu.

chelmyDolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica – Myślibórz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach zapraszają do udziału w jubileuszowej, 20. edycji Konkursu Fotograficznego „CHEŁMY w OBIEKTYWIE”. Prace konkursowe można nadsyłać do 18 listopada 2016 roku.Celem Konkursu jest promowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Parku Krajobrazowego „Chełmy” poprzez prace wykonane przez fotografów – amatorów na terenie Parku lub w jego otulinie.

Tematyką fotografii jest piękno przyrody, walory krajobrazowe, zabytki kultury materialnej, życie codzienne mieszkańców.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • junior – do 18 lat,
  • senior – powyżej 18 roku życia.

Uczestnik może przesłać zdjęcia kolorowe i czarno-białe o minimalnym formacie 15 x 21 w ilości maksymalnie do 10 sztuk, pojedynczo lub w zestawie. Do każdej pracy należy dołączyć następujące dane autora prac: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, tytuł, krótki opis wykonania zdjęcia, miejsce i datę wykonania.

Szczegółowy regulamin jest dostępny na stronie www.gok.paszowice.pl . Prace należy nadesłać w sztywnym opakowaniu z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Chełmy w obiektywie” na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 59-411 Paszowice nr 142.

O wynikach konkursu Organizator poinformuje zwycięzców konkursu listownie oraz umieści listę laureatów konkursu na swojej stronie internetowej. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy nastąpi 9 grudnia 2016 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu.

Wyniki XXI edycji – Zwyciężyła Anna Bobowska (ZKF)