Chełmy w obiektywie 2017 – konkurs fotograficzny

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica-Myślibórz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Chełmy w obiektywie”.
To już 23. edycja tego konkursu, cieszącego się dużym powodzeniem wśród miłośników piękna Parku Krajobrazowego „Chełmy”. Celem konkursu jest promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych poprzez prace wykonane przez fotografów – amatorów na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” lub w jego otulinie. Tematem zdjęć mają być: piękno przyrody, walory krajobrazowe, zabytki kultury materialnej, życie codzienne mieszkańców.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: junior (do 18 lat) i senior (powyżej 18 lat). Uczestnik może przesłać maksymalnie 10 sztuk prac, w minimalnym rozmiarze 15x21mm, w technice kolorowej lub czaro-białej. Do każdej z nich należy dołączyć następujące dane autora: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, krótki opis zdjęcia, miejsce i datę wykonania.

Prace, w sztywnym opakowaniu, opatrzone dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Chełmy w obiektywie” należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatorów do 18 listopada 2017 r.
O wynikach konkursu Organizator poinformuje zwycięzców konkursu listownie oraz umieści listę laureatów konkursu na swojej stronie internetowej. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy nastąpi 8 grudnia 2017 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

Sukcesy członków Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego w minionych edycjach konkursu:
2016 - Andrzej Cukrowski  ( 3 miejsce)

2015 - Anna Bobowska (1 miejsce) Andrzej Cukrowski (wyróżnienie)

2014 - Sylwiusz Godyń (1 miejsce) Anna Bobowska (2 miejsce) Łukasz Rycąbel (3 miejsce)

2013 - 

2012 - Andrzej Cukrowski (2 miejsce ps :) nie przyznano miejsca nr 1) 

2011 -
 
2010 -

2009 - Ryszard Masłowski (1 miejsce) Robert Pawłowski (3 miejsce) 
       Andrzej Cukrowski (wyróżnienie) 
       Piotr Iwanowski (wyróżnienie)
       Przemysław Bartkiewicz (wyróżnienie)

Regulamin konkursu

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.