Chełmy w obiektywie 2017 – konkurs fotograficzny

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica-Myślibórz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Chełmy w obiektywie”.
To już 23. edycja tego konkursu, cieszącego się dużym powodzeniem wśród miłośników piękna Parku Krajobrazowego „Chełmy”. Celem konkursu jest promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych poprzez prace wykonane przez fotografów – amatorów na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” lub w jego otulinie. Tematem zdjęć mają być: piękno przyrody, walory krajobrazowe, zabytki kultury materialnej, życie codzienne mieszkańców.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: junior (do 18 lat) i senior (powyżej 18 lat). Uczestnik może przesłać maksymalnie 10 sztuk prac, w minimalnym rozmiarze 15x21mm, w technice kolorowej lub czaro-białej. Do każdej z nich należy dołączyć następujące dane autora: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, krótki opis zdjęcia, miejsce i datę wykonania.

Prace, w sztywnym opakowaniu, opatrzone dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Chełmy w obiektywie” należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatorów do 18 listopada 2017 r.
O wynikach konkursu Organizator poinformuje zwycięzców konkursu listownie oraz umieści listę laureatów konkursu na swojej stronie internetowej. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy nastąpi 8 grudnia 2017 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

Sukcesy członków Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego w minionych edycjach konkursu:
2016 - Andrzej Cukrowski  ( 3 miejsce)

2015 - Anna Bobowska (1 miejsce) Andrzej Cukrowski (wyróżnienie)

2014 - Sylwiusz Godyń (1 miejsce) Anna Bobowska (2 miejsce) Łukasz Rycąbel (3 miejsce)

2013 - 

2012 - Andrzej Cukrowski (2 miejsce ps :) nie przyznano miejsca nr 1) 

2011 -
 
2010 -

2009 - Ryszard Masłowski (1 miejsce) Robert Pawłowski (3 miejsce) 
       Andrzej Cukrowski (wyróżnienie) 
       Piotr Iwanowski (wyróżnienie)
       Przemysław Bartkiewicz (wyróżnienie)

Regulamin konkursu

 

Author: Knocik

Skomentuj wpis