Przyroda, krajobraz, mieszkańcy…

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Chełmy w obiektywie”.

To już 24. edycja tego konkursu, cieszącego się dużym powodzeniem wśród miłośników piękna Parku Krajobrazowego „Chełmy”. Celem konkursu jest promocja walorów przyrodniczo- krajobrazowych poprzez prace wykonane przez fotografów – amatorów na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” lub w jego otulinie. Tematem zdjęć mają być: piękno przyrody, walory krajobrazowe, zabytki kultury materialnej oraz życie codzienne mieszkańców.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: junior (do 18 lat) i senior (powyżej 18 lat). Uczestnik może przesłać maksymalnie 10 sztuk prac, w minimalnym rozmiarze 15x21mm, w technice kolorowej lub czarno- białej. Do każdej z nich należy dołączyć następujące dane autora: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, krótki opis zdjęcia, w tym miejsce wykonania oraz płytę CD z elektroniczną wersją.

Szczegółowy regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.gok.paszowice.pl, w zakładce: imprezy. Prace, w sztywnym opakowaniu, opatrzone dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Chełmy w obiektywie” należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach, 59-411 Paszowice nr 142, do 19 listopada 2018 r.

O wynikach konkursu Organizator poinformuje zwycięzców konkursu listownie oraz umieści listę laureatów konkursu na swojej stronie internetowej. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Sponsorem konkursu jest studio fotograficzne „Fuji – Film Jawor” Tomasza Dubrowskiego. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy nastąpi 14 grudnia 2018r. w Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu.

Źródło:http://www.gok.paszowice.pl

Author: Knocik

Skomentuj wpis