Chełmy w obiektywie 2020

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
we Wrocławiu
Oddział Legnica-Myślibórz
oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Paszowicach
zapraszają
wszystkich chętnych do udziału
w XXVI edycji Konkursu Fotograficznego
CHEŁMY w OBIEKTYWIE

Celem kolejnego XXVI Konkursu jest promowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych poprzez prace wykonane przez fotografów – amatorów, na terenie Parku Krajobrazowego „CHEŁMY” lub w jego otulinie.

• Nabór prac konkursowych rozpoczyna się z dniem 01 maja 2020 r.
• Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
• Termin nadsyłania prac konkursowych mija dnia 27 listopada 2020 r.
• Ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy nastąpi 11 grudnia 2020 r.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: junior (do 18 lat) i senior (powyżej 18 lat). Uczestnik może przesłać maksymalnie 10 sztuk prac,
w minimalnym rozmiarze 15x21mm, w technice kolorowej lub czaro-białej.
Do każdej z nich należy dołączyć następujące dane autora: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, krótki opis zdjęcia, miejsce i datę wykonania.

Prace, w sztywnym opakowaniu, opatrzone dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Chełmy w obiektywie” należy przekazać organizatorom do dnia 27 listopada 2020 r.

O wynikach konkursu Organizator poinformuje zwycięzców konkursu na podany przez autorów fotografii adres. Informacja o formie wręczenia nagród i prezentacji nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Myślibórz: www.dzpk.pl

Adres organizatorów
• Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica, Myślibórz 11,
59-411 Paszowice (mysliborz@dzpk.pl; tel. 768708002; www.dzpk.pl).
• Gminny Ośrodek Kultury, 59-411 Paszowice nr 142;
(tel. 768701113; gok@paszowice.pl; www.gok.paszowice.pl).

Źródło : DZPK