XXVII Konkurs fotograficzny „Chełmy w Obiektywie” – zgłoszenia do konkursu

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach przypominają, że zbliża się czas nadsyłania zdjęć na XXVII Konkurs fotograficzny „Chełmy w Obiektywie”.

    •    Pamiętajmy, że Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych.
    •    Zdjęcia będą oceniane przez Komisję w kategorii otwartej wiekowo.
    •    Wyłonione zostaną trzy najlepsze prace, a ich autorzy otrzymają nagrody.

 

Celem kolejnego XXVII Konkursu jest promowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych poprzez prace wykonane przez fotografów – amatorów, na terenie Parku Krajobrazowego „CHEŁMY” lub w jego otulinie.

• Nabór prac konkursowych rozpoczyna się z dniem 01 maja 2021 r.
• Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
• Termin nadsyłania prac konkursowych mija dnia 3 grudnia 2021 r.
• Ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy nastąpi 10 grudnia 2021 r.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: junior (do 18 lat) i senior (powyżej 18 lat). Uczestnik może przesłać maksymalnie 10 sztuk prac,
w minimalnym rozmiarze 15x21mm, w technice kolorowej lub czaro-białej.
Do każdej z nich należy dołączyć następujące dane autora: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, krótki opis zdjęcia, miejsce i datę wykonania –  regulamin !!!

Prace w sztywnym opakowaniu należy przekazać organizatorom do dnia 3 grudnia 2021 r.

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
Oddział Legnica, Myślibórz 11, 59-411 Paszowice
Konkurs fotograficzny „Chełmy w obiektywie”

O wynikach konkursu Organizator poinformuje zwycięzców konkursu na podany przez autorów fotografii adres. Informacja o formie wręczenia nagród i prezentacji nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Myślibórz: www.dzpk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.