Po co nam Klub Fotograficzny?

Podstawowe zasady działania Klubu

Złotoryjski Klub Fotograficzny powstaje aby skupić osoby fotografujące związane z ziemią złotoryjską, wymieniać doświadczenia i motywować się wzajemnie do dalszych twórczych poszukiwań.

I. Złotoryjski Klub Fotograficzny tworzymy aby:

  1. Skupić osoby fotografujące z terenu ziemi złotoryjskiej
  2. Doskonalić umiejętności
  3. Wymieniać doświadczenia.
  4. Oceniać prace.
  5. Motywować się do twórczych poszukiwań.

II. Członkami klubu są osoby fotografujące związane w jakikolwiek sposób z ziemią złotoryjską

III. Zakres działań Klubu:

  1. Doskonalenie umiejętności fotografowania

1) Każde spotkanie klubowe jest okazją do zaprezentowania krótkiego wykładu
np. na temat kompozycji, oświetlenia, ekspozycji, użycia filtrów itp.

2) Przedstawianie własnych prac i dyskutowanie na ich temat.

3) Zajęcia praktyczne w terenie

2. Organizacja plenerów fotograficznych i wspólnych wyjazdów w ciekawe miejsca.

1) Eksploatowanie typowych tematów złotoryjskich w nowy sposób,

2) Plenery w miejscach, w których samemu trudno byłoby się dostać: zakłady
pracy, stadniny itp.

3) Systematyczne plenery w okolicach Złotoryi.

3. Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami oraz samorządem polegająca na
pozyskiwaniu materiałów fotograficznych, które mogłyby być użyte do promocji
regionu.

1) Współpraca z „Echem Złotoryi”

– comiesięczny konkurs na okładkę – do ostatniego dnia miesiąca przyjmowane
są propozycje zdjęć na okładkę na następny miesiąc.

– współpraca przy robieniu zdjęć do reportaży, wywiadów itp.

2) Współpraca ze „Zlotoryja.Info”

– zdjęcie tygodnia prezentowane jest na portalu Zlotoryja.info.

3) Zbieranie materiałów do wydawnictw TMZZ:

– aktualne widokówki,

– kalendarze,

– opracowania

4) Przygotowywanie materiałów dla wydawnictw regionalnych.

5) Dokumentowanie wydarzeń kulturalno-sportowych.

4. Organizacja wystaw.

1) Realizowanie projektów fotograficznych, których efektem będą wystawy
fotograficzne,

2) Nawiązanie współpracy z instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi z terenu
miasta w celu prezentacji zdjęć związanych z ziemią złotoryjską.

5. Organizacja spotkań z ludźmi zajmującymi się fotografią.

– próba dotarcia do ludzi zajmujących się zawodowo fotografią, działającymi w
związkach, towarzystwach fotograficznych.

6. Założenie internetowej galerii fotograficznej, gdzie prezentowane będą najlepsze
prace członków Klubu.

7. Udział w konkursach fotograficznych.

IV. Forma organizacyjna

Klub działa w ramach Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, nie posiada jednak struktury formalnej.

V. Zasady działalności Klubu:

  1. Cała działalność klubu będzie opiera się na pracy społecznej. Gdyby przypadkiem pojawiły się jakieś przychody, będą one w całości przeznaczone na koszty działalności klubu.
  2. Nie ma ludzi nieomylnych, ale czasem ktoś może mieć jednak rację.
  3. Krytyka – tak, ale zawsze konstruktywna.

Dodaj komentarz