Sprawozdanie z dzialalnosci Klubu w 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego

podsumowanie działalności od 26 marca 2009 r. do końca kwietnia 2010 r.

26 marca 2009 nastąpiło pierwsze spotkanie klubu, który nazwał siebie Złotoryjskim Klubem Fotograficznym. Trzy dni później, o godzinie 5:30 rozpoczął się pierwszy plener nad Zalewem złotoryjskim, w którym wzięło udział 5 fotograficznych maniaków. 2 kwietnia wybraliśmy pierwsze Zdjęcie Tygodnia, a pierwszym laureatem został Tomek Gilowski. W sumie w minionym roku wybraliśmy 40 Zdjęć Tygodnia. Jeżeli doliczyć do tego zdjęcia, które zajęły miejsce na podium lub zostały wyróżnione, w zbiorach Klubu znalazło się sto kilkadziesiąt fotografii na poziomie, którego nie musimy się wstydzić. Ogółem do konkursu Zdjęcie Tygodnia zgłoszono w 2009 roku 905 zdjęć. Najwięcej tytułów Zdjęcia Tygodnia zdobył w 2009 r. Przemek Bartkiewicz – 11, Robert Pawłowski – 9, Łukasz Rycąbel – 6, Iwona Pawłowska 4, Ryszard Masłowski 3, Piotr Iwanowski i Tomasz Gilowski po 2.

Spotkania Klubu odbywają się systematycznie raz w tygodniu w każdy czwartek i jest to okazja do zaprezentowania swoich zdjęć z ostatniego tygodnia oraz skonfrontowania ich z opiniami innych osób interesujących się fotografią.

Polem działalności, na którym zaistniał ZKF jest również internet. Za sprawą Bartka Jeziorskiego stworzony został serwis internetowy, który w zeszłym roku zanotował blisko 40 tys. odwiedzin. Opublikowanych zostało ok. 200 wiadomości i grubo ponad 1000 zdjęć.

Dzięki współpracy ze Złotoryja.info – zdjęcia tygodnia prezentowane są w lokalnym portalu internetowym.

W 2009 roku odbyły się 34 plenery. Większość z nich była realizowana w okolicy Złotoryi, ale też zdarzały się dalsze wypady: do Jaworzyny Śl., Wojanowa i Bolczowa, Kłodzka. Na uwagę zasługuje cykl plenerów, których celem było przygotowanie zdjęć na konkurs „Chełmy w obiektywie” oraz dwudniowy plener na zamku w Grodźcu. Oprócz plenerów odbyło się kilka wypadów po spotkaniu klubowym.

W maju 2009 roku za sprawą pana Józefa Banaszka została zorganizowana wystawa „Złotoryjskie zaułki”, która spotkała się z dużą przychylnością oglądających. Obecnie wystawa jest prezentowana w LO w Złotoryi.

Jak już zostało wspomniane, w ubiegłym roku odbyło się kilka plenerów mających na celu przygotowanie zdjęć do konkursu „Chełmy w obiektywie”. Dzięki mecenatowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Klub wysłął na konkurs przeszło 70 zdjęć. Członkowie Klubu zajęli: I miejsce – Ryszard Masłowski, II miejsce – Michał Podlaski, który startował samodzielnie, III miejsce – Robert Pawłowski. Wyróżnienia zdobyli: Andrzej Cukrowski, Piotr Iwanowski i Przemysław Bartkiewicz. Dzięki konkursowi Klub zaistniał poza powiatem złotoryjskim i został nawiązany kontakt ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Kaczawskie.

Pod koniec ubiegłego roku Klub zorganizował konkurs „Moje miejsce na Ziemi”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w styczniu bieżącego roku. Zdobywcą I miejsca został Przemek Bartkiewicz, Drugie miejsce zajął Leszek Leśniak, trzecie Marek Szalkiewicz. Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Złotoryjskiego, który ufundował nagrody oraz przy medialnym patronacie Zlotoryja.info i Echa Złotoryi. Wystawę pokonkursową zorganizował pan Józef Banaszek.

W bieżącym roku działalność plenerowa Klubu uległa znacznemu ograniczeniu. Do tej pory zorganizowaliśmy 9 plenerów i jeden wypad poklubowy. Nie świadczy to jednak o zaniku działalności. Chcielibyśmy, żeby plenery odbywały się rzadziej, ale były lepiej przygotowane.

Przez okres działalności klubu niezbyt często Klub swoim działaniem wspomagał TMZZ, ale można wymienić skromny udział i pomoc w przygotowaniu widokówek złotoryjskich, kilku zdjęć do książki o Wilkołaku, obsługę fotograficzną sympozjum o Wilczej Górze, czy wykonywanie zdjęć do Echa Złotoryi. Jest to jednak pole, na którym Klub powinien zdecydowanie bardziej się uaktywnić.

Klub zorganizował również dwa pokazy zdjęć: Grzegorza Barana – zdjęć z paralotni i Roberta Pietragi – krajobrazów. Odbyło się również spotkanie z Michałem Rydlewski, który przeprowadził wykład na temat związków fotografii z antropologią.

Wiele z tych działań nie było by możliwych, gdyby nie wydatna pomoc Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, w którego siedzibie możemy się zbierać co tydzień, organizować spotkania z prezentacją fotografii, czy wystawiać własne zdjęcia.

Reasumując pierwszy rok działalności należy udać raczej za udany. Udało się zebrać grono osób zainteresowanych fotografią, które chce rozwijać swoją pasję i dalej doskonalić swój warsztat fotograficzny. Obserwując zdjęcia sprzed roku i obecne można zobaczyć u wszystkich klubowiczów wyraźną poprawę jeśli chodzi o poziom ich fotografii, czyli jedno z założeń, które legło u podstaw powołania klubu na pewno się w pełni sprawdziło. Oczekiwania klubowiczów, ich apetyt na jeszcze lepsze zdjęcia, także się podniosły, stąd też pomysł, aby przez sformalizowanie struktur Klubu, jego zorganizowanie podjąć się nowych zadań i realizować jeszcze ambitniejsze cele. Klub zaistniał w świadomości mieszkańców Złotoryi i powiatu, a także władz lokalnych, ale z Klubem w związku z tym związane są już konkretne oczekiwania. Dlatego konieczny jest podział zadań pomiędzy szersze grono klubowiczów, a jeżeli pojawiają się konkretne zadania i cele, ktoś musi mieć mandat, żeby rozliczać, motywować, zachęcać, czy wyznaczać do ich wykonania.

Na pewno powinniśmy kontynuować nasze cotygodniowe spotkania, których głównym punktem jest wybór Zdjęcia Tygodnia, czy nadal wspólnie udawać się na plenery. Poza tym jednak powinniśmy pomyśleć o wydawaniu czy to kalendarzy, czy widokówek, czy też np. Folderów albo albumów. Z zadań, które stoją przed Klubem w najbliższym czasie są: organizacja II edycji konkursu fotograficznego oraz wystawy Zdjęcia Tygodnia 2009 r. Resztę zadań sprecyzuje już nowy zarząd.

Sprawozdanie sporządził Robert Pawłowski

Dodaj komentarz