Zasady wyboru Zdjęcia Tygodnia (obowiązują od 9 października 2009 r.)

Wybierz zdjęcie tygodnia!

Z uwagi na to, że głównym celem Klubu jest motywowanie klubowiczów do robienia jak największej liczby dobrych zdjęć, również poza organizowanymi plenerami, a także biorąc pod uwagę, że nie zawsze terminy poszczególnych plenerów umożliwiają wszystkim fotografującym wzięcie w nim udziału, wprowadzamy następujące zasady wyboru zdjęcia tygodnia.

1. Zdjęcia tygodnia wybierane są na czwartkowych spotkaniach klubowych spośród zdjęć nadesłanych przez klubowiczów na adres foto@tmzz.pl i wykonanych pomiędzy kolejnymi spotkaniami klubowymi.

2. Każdy może przedstawić do oceny 4 zdjęcia, z czego 3 muszą pochodzić z orgnizowanego prze Klub pleneru, a jedno może być wykonane w innym miejscu, ale z achowaniem czasu wykonania – patrz punkt 1. Dodatkowym ograniczeniem jest możliwość podania określonego tematu, w ramach którego zdjęcie musi się zawierać. Temat zdjęcia dowolnego ustalany będzie każdorazowo na czwrtkowym spotkaniu klubowym i publikowany najdalej w piątek na stronach ZKF.

3. Zdjęcia należy nadesłać do środy do godziny 23.59. Zdjęcia nadesłane po tym terminie mogą nie być brane pod uwagę. Nadesłane zdjęcia będą anonimowo publikowane na stronie głównej w czwartek przed spotkaniem klubowym.

4. Każdy z uczestników spotkania klubowego głosuje na dwa zdjęcia, przy czym pierwsze w kolejności uzyskuje 3 pkt., drugie – 1 pkt. Wygrywa zdjęcie, które uzyska największą liczbę punktów.

5. Dopuszcza się oddanie głosu przez internet w czasie od opublikowania zdjęć na stronach ZKF do godziny 17.00. Głosować mogą jedynie Klubowicze, czyli osoby, które choćby raz były na spotkaniu klubowym lub plenerze. Głosy oddane przez internet mogą nie zostać wzięte pod uwagę z przyczyn niezależnych od administratora.

Dodaj komentarz