Posted in spotkania wydarzenia

Fotograficzne spotkanie z Krzysztofem Maciejakiem

Posted in spotkania wydarzenia

ZKF poszedł do szkoły

Posted in spotkania wydarzenia

Pokaz zdjęć z Syrii

Posted in plener spotkania

Plener zamiast spotkania

Posted in spotkania

Portrety na Jedwabnym Szlaku

Posted in spotkania

Przegląd trasy Nordic Walking

Posted in spotkania

Na wygnaniu

Posted in spotkania

Kto, gdzie, kiedy?

Posted in spotkania

Przegląd trasy

Posted in konkurs media spotkania wydarzenia wystawa

Moje miejsce na Ziemi – wystawa

Posted in spotkania zdjęcie tygodnia

Wybory zdjęcia i spotkanie klubowe

Posted in spotkania zdjęcie tygodnia

Wigilijne wybory Zdjęcia Tygodnia